نورپردازی آشپزخانه

12 راه برای نورپردازی آشپزخانه
LEDها برای نورپردازی قفسه‌های معلق بسیار مناسب هستند.
شكل باریك آن‌ها این منابع نوری را برای این كار بسیار مناسب می‌كند.
چراغ‌های توكار سقفی منبع اصلی روشن كردن بسیاری از آشپزخانه‌ها هستند. به طور سنتی، آشپزخانه‌ها از چراغ‌های هالوژنی استفاده می‌كنند. كیت‌های جدید این امكان را به شما می‌دهند كه چراغ‌های قدیمی را با چراغ‌های LED تعویض كنید كه هم مصرف انرژی پایین‌تر، دوام بیش‌تر، و هم قیمت كم‌تری دارند. مزیت دیگر: اگر سقف شما مرتفع است، برای تعویض لامپ دیگر نیازی به آوردن نردبان نیست: LEDها 20 سال عمر می‌كنند.پیش‌خان‌های شیشه‌ای را می‌توان با چراغ‌های LED روشن ساخت. این نوع چراغ‌ها یك نورپردازی تاكیدی چشم‌گیر را برای یك پیش‌خان شیشه‌ای شفاف فراهم می‌كنند.فضای زیر پیش‌خان بسیار محل مناسبی برای نورپردازی آشپزخانه با چراغ‌های LED است. این چراغ‌ها هم یك نورپردازی تاكیدی و هم نور مناسب شب را برای آشپزخانه تامین می‌كنند.از چراغ‌های LED می‌توان در برجسته كردن ویژگی‌ها معمارانه، مانند توررفتگی سقف‌ها یا گچبری‌ها در آشپزخانه‌های سنتی، استفاده كرد.نورپردازی زیر كابینت یكی از كاربردهای اصلی چراغ‌های LED است. برعكس هالوژن‌ها، LEDها خنك باقی می‌مانند و وقتی مشغول كار كردن زیر آن‌ها هستید دستتان نمی‌سوزداگر می‌خواهید وسایل آشپزخانه را در كابینت‌هایی با درهای شیشه‌ای به نمایش بگذارید می‌توانید درون آن‌ها را با چراغ‌های LED نورپردازی كنید گزینه‌هایی مانند چراغ‌های ریسمانی را می‌توان در زیر چارچوب كابینت یا قسمت فوقانی كابینت پنهان كرد. قفسه‌های شیشه‌ای باعث می‌شوند تا نور از بالا تا پایین كابینت جریان پیدا كند.