نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب

دکوراسیون اتاق خواب دو تخته، با این 8 ایده هر دو نفر راضی میشن!

اگر اتاق خواب را یکی از فضاهای اصلی در خانه بدانیم پس دور از انتظار نیست که توجه ویژه ای به دکوراسیون آن داشتهباشیم.

اگر بخواهیم این موضوع را به صورت تخصصی بررسی کنیم، دکوراسیون یک اتاق خواب بنا بر فردی که از آن استفاده میکند، قواعدی خاص را نیاز دارد.

به طور مثال رنگ، نورپردازی و مبلمانی که برای اتاق خواب والدین انتخاب و طراحی می شوند با آن چه که در اتاق خواب کودک می بینیم

کاملا متفاوت از یکدیگر خواهند بود. بنابراین زمانی هم که می خواهید یک اتاق خواب را برای دو نفر طراحی کنید باید از نکات و ترفندهای

متفاوتی بهره بگیرید. 8 موردی که برای شما آماده کردم می تواند راهنمایی خوبی باشد.

طراحی متقارن با رنگ سفید

اتاق های 2 تخته همان طور که از نامشان مشخص است برای دو نفر طراحی و آماده می شوند. بنابراین هر آن چه که برای یک فرد نیاز است

مانند تخت خواب، میز کنارتخت، کمدها و …. باید ضرب در دو شده و در اتاق قرار بگیرد. این اتاق که معمولا برای دو فرزند یک خانواده،

مهمان و یا در هتل ها وجود دارند می توانند با استفاده از تقارن و کنتراست به زیبایی زیادی برسند.

برای طراحی این گونه فضاها در ابتدا باید در نظر داشته باشید که چه کسانی می خواهند از این فضا استفاده کنند. سپس در مرحله بعد مشخص

می شود که سرویس های خواب باید ست شوند و یک شکل باشند، یا از یک سبک دکوراسیون خاص استفاده کرده و یا یک تم مسخص را وارد فضا نمایید.

برای طراحی متقارن، باید تخت خواب ها و سایر وسایل در دو طرف اتاق قرار گرفته به طوری که دارای فاصله یکسان باشند.

بهتر است رنگ سفید به عنوان رنگ اصلی و زمینه در نظر بگیرید تا بتوانید از رنگ ها و الگوهای متنوع برای سرویس خواب و بالشت ها استفاده نمایید.

برای رسیدن به یک ترکیب بهتر، سعی کنید پرده ها، کاغذدیواری و وسایل پارچه ها را با همان تم رنگی در نظر بگیرید.