نورپردازی سونا و جکوزی

نورپردازی سوناکریستال سواروفسکی

نورپردازی سونا

نورپردازی سونا

نورپردازی سونا

نورپردازی سونا و جکوزی فیبر نوری

نورپردازی سونا فیبر نوری

پروژه اجرا شده در سونا با فیبر نوری شیشه ای سواروفسکی
نورپردازی سونا و محیط مرطوب

این روش نورپردازی بخاطر وجود فضای منحصر بفرد به این معنی که وجود گرما رطوبت زیاد ابزارهای مخصوص این مکان را می خواهد بنابراین استفاده از فیبرهای نوری از نوع شیشه ای (PMMA Fiber Optic)  یا (Glass Fiber Optic) به همراه نازل های مخصوص این فیبرها که در مجموع به یک منبع نور با پاور مربوطه دور از آن محیط قرار گرفته اتصال یافته و خطر برق گرفتگی را بر طرف کرده و کاربر را آسوده خاطر می کند تولید طیف نورهای رنگی برای این محصول پیش بینی شده و قابل اجرا می باشد

نورپردازی دیجیتال و جکوزی , نورپردازی سالن ورزشی , نورپردازی سونای بخار, نورپردازی مساجد پر رطوبت ,نورپردازی محیط مرطوب, نورپردازی با فیبر نوری,