نورپردازی فضای سبز

اصول اولیه طراحی نورپردازی فضای سبز

یکی از رایج ترین نورپردازی هایی که در سطح کشور مشاهده می

کنیم نورپردازی فضای سبز است.

بلوار هایو پارک ها و پارک های خطی بسیار زیادی را در سطح شهر ها

می بینیم که دارای درختان و فضای سبز بسیاری

هستند و همین طور علاقه شدید ایرانی ها به باغ سازی باعث به وجود آمدن باغ ویلاهای زیادی در حومه شهرها می شوند

و اکثر دارندگان این باغ ها علاقه به شب نشینی دارند و شب نشینی ها بدون نورپردازیشایسته لطفی ندارد.

درختان و گیاهان بر خلاف موارد دیگر که به طراحی نورپردازی آن ها پرداختیم موجود زنده هستند و موجودات زنده ای را زیر

سایه لطف خود پرورش می دهند.ما نیز به عنوان آفریده برتر خدا وظیفه

داریم به این حریم احترام بگذاریم و متناسب با آن نورپردازی داشته باشیم.

همان طور که قبلا در مبحث خطرات نور مصنوعی برای درختان و گیاهان هم گفتیم، نور های قرمز و نارنجی و ترکیبات آن ها

(همچون ارغوانی ترکیبی) باعث تحریک حس روزپنداری درخت می شود و مقدار بیس از اندازه

آن در برخی درختان باعث بروز

خطا در تشخیص طول روز و شب و فصول سال و تخریب ساعت درونی درخت می گردد که این امر باعث اختلالات رشد می

گردد.از طرفی رنگ هایی همچون قرمز و نارنجی و ارغوانی غیر از زمان های برگریزی

درخت،هویت زندگی را از آن صلب می

کنند و نورپردازی حاوی رنگ های قرمز و نارانجی باعث انتقال یک حس منفی از سبزی و طراوت درخت می شود.

البته همانطور که گفته شد باید درختان برگریز و بوته های خشک و گل های رنگی و همین طور

موارد خاص را از این قاعدهمستثنی کرد.