نورپردازی نمای ویلا

نورپردازی ویلا در ساختمان ویلایی

 نورپردازی ویلا در ساختمان ویلایی نیز علاوه بر ساختمان این روزها نیز بسیار مورد توجه می باشد. بسیاری از افراد که دارای ویلای شخصی هستند و یا به قصد اجاره دادن ویلا، نسبت به خرید ویلا اقدام می کنند، به دلیل اینکه ویلای آنها نسبت به دیگر ساختمان ها بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، به نورپردازی نمای ویلا خود بسیار توجه می کنند.

با همه این موضوعاتی که در بالا ذکر شد، این روزها شاهد ساختمان های ویلایی می باشیم، که با استفاده از نورپردازی، ساختمان یا ویلای آنها نسبت به دیگر ساختمان ها جذابیت بیشتری داشته و زیباتر می باشند. و نباید فراموش کرد که نمای ویلا نیز قسمتی از کل ویلا می باشد و به نوعی ویترین آن می باشد. و به آن می بایست بسیار توجه کرد و اصلی ترین و بهترین روش برای زیباسازی، نورپردازی ویلا می باشد.

نورپردازی  ویلا نیز مشابه نورپردازی نمای ساختمان ها و بنا ها با توجه به نوع و سبک معماری ویلا تعریف می شود. به فرض مثال برای نورپردازی ویلا با نمای رومی به روش نورپردازی تاکیدی برای انواع المان های پر تکرار در نما مثل ستون ها و سرستون ها ، سراهی ها، قاب ها، دیواره ها و … بنا به طرح معماری نما می پردازیم. یا برای نورپردازی ویلا با نمای کلاسیک، مشابه نورپردازی نما ساختمان سبک کلاسیک ،  به نورپردازی حجمی آن پرداخته و المان های موجود در نما را به شیوه  نورپردازی تاکیدی روشن می کنیم. نکته قابل توجه در نورپردازی ویلا استفاده از طیف های متفاوت تر برای رسیدن به یک طرح نورپردازی بدیع و جذابتر می باشد. به عنوان مثال می توان از طیف های نور گرم تر برای نما و ترکیب آن ها با نورهای آفتابی یا مهتابی که می تواند موجب جلوه بیشتر طیف های نوری و همچنین ظرافت های معماری نما شود استفاده کرد.

در نورپردازی ویلا به این نکته نیز باید توجه شود که چون عموما در این گونه فضاها روشنایی عمومی کمی وجود دارد بهتر است طرح نورپردازی ویلا به نحوی پیش بینی شود که بتواند سهم زیادی در روشنایی محوطه اطراف نیز داشته باشد تا علاوه بر نورپردازی ویلا و جنبه زیبایی شناسی آن به لحاظ روشنایی کاربردی نیز مفید واقع شود.