نورپردازی هتل

عواملی که میهمان را تشویق به باز آمدن به هتل خواهند کرد

بی آنکه میهمان انتظار آن را داشته باشد.

این عوامل کدامند؟

آینه‌های قدی بلند، قفسه مناسب، فضای کافی، نور کافی و مناسب، کشوهای کافی، جالباسی و گیره برای لباس، همچنین محل مناسب برای قرار دادن چمدان، پاتختی، میز تحریر، میز غذاخوری و . . . وسایل یک زندگی راحت را تشکیل می‌دهند. به هر آنچه گفتیم این مطلب را بیافراییم که جلوه‌گری و چشم‌انداز دکورها، تابش نورها و آمیزش آنها، رنگ‌ها همه عواملی هستند که عمق تأثیرگذاری بر میهمان را بیشتر خواهند کرد. روان انسان، فرمانروای جسم اوست. باید که روان را تحت تأثیر قرار داد و این زیبائی‌ها هستند که روان را به خود می‌خوانند. اگر آسایش در روان افراد جایگزین شود، موفقیت بس بزرگی حاصل خواهد شد و طراحی‌ها باید این چنین باشند.

برای اتاق‌هائی که فضای کمتری دارند می‌توان از طراحی‌های چرخنده یا تغییر یابنده استفاده کرد.

میز و تختخواب جمع شونده مناسب‌تر خواهد بود که به عنوان یک راه حل عملی مطرح می‌گردد. برای توضیح، باید بگوییم که اتاق‌های کوچک در طول روز به ظاهر یک اتاق نشیمن دیده می‌شوند و در شب جدارهای آن پایین می‌آیند و به تختخواب‌های راحت تبدیل می‌گردند. ممکن است کاناپه‌هائی در چنین اتاق‌ها قرار داد که در روز برای پذیرائی و شب‌ها به عنوان تخت خواب مورد استفاده قرار گیرند. این مهم را باید به خاطر داشت و رعایت کرد، در طراحی‌ها هرگز به قرینه‌سازی روی نیاورید. اینک به مسائل جانبی دقیق‌تر همراه با ابراز نظرهائی که نتیجه سال‌های طولانی تجربه و مطالعه و تصحیح و بررسی است می‌پردازیم: اگر رستوران در مجاورت استخر یا درساحل دریا واقع گردیده باشد، نورهای پراکنده و منعکس شده از سطح آب چنان خواهد کرد که گوئی فاصله میان آب دریا با رستوران کوتاه شده است و این بسیار دلپذیر خواهد بود.