نورپردازی نما

نورپردازی نمای ساختمان با استفاده از تجهیزات تولید شده

با تکنولوژی LED، امروزه یکی از ارکان محبوب

یک معماری اصولی و حرفه ای می باشد.

با پیدایش تکنولوژی LED و با توجه به منطقی بودن

مصرف انرژی تجهیزات نورپردازی LED، نورپردازی نمای ساختمان ها و البته جاذبه های طبیعی روز به روز توسعه یافت.

با پیشرفت این تکنولوژی نورپردازی هم در حال پیشرفت می باشد.

شرکت های نورپردازی ساختمان با نورپردازی حرفه ای و مبتنی بر اصول

نورپردازی به بهره گیری هرچه مطلوبتر نور بمنظور زیبایی شناسی پروژه

ها کمک می کنند و بالطبع نورپردازی غیر اصولی موجب آلودگی بصری و

تصویری می شود.

نورپردازی نما

نورپردازی نما

اصول نورپردازی نما ی ساختمان و آموزش نکات مهم

ساختمان ها عناصر مهمی در شهر هستند که نقش پر اهمیتی در ایجاد و شکل گیری حال و هوای فضا شهری دارند.

برخی از ساختمان ها ممکن است در ایجاد یک دورنمای زیبای شهری عنصر مهمی به شمار روند و گاه حتی به نمادی از یک شهر تبدیل شوند.

بدیهی است اهمیت آنها در شب نیز کمتر از روز نیست.

ویژگی های فرمی، جنس ، بافت و رنگ ساختمان ها می تواند به کمک نورپردازی بارز شود.

نورپردازی ساختمان در یک ساختمان در صورتی موفق خواهد بود که نه تنها ظاهر زیبایی را به نمایش بگذارد، بلکه ساختمان را با توجه به نقش آن در منظر و یا فضای شهری احیا کند.

به منظور تقویت فرم بین سطوح متفاوت در یک حجم، باید تفاوت در درخشندگی لحاظ شود.

تضاد در شدت روشنایی سطوح و حجم های یک ساختمان در صورتی که نسبت مطلوبی با هم داشته باشند موجب ارتقای کیفیت بصری آن می شود.

به تجربه ثابت شده است در صورتی که نسبت های درخشندگی بین سطوح مختلف یک ساختمان، از نسبت های لگاریتمی پیروی کند تاثیر بصری مطلوبی خواهد داشت.

نورپردازی نمای ساختمان ، نورپردازی نمای ساختمان لاکچری ، نورپردازی نما ساختمان