نورپردازی هوشمند ساختمان

نورپردازی هوشمند ساختمان نورپردازی هوشمند خانه، فقط با یک کنترل! نورپردازی هوشمند ساختمان روشن و خاموش کردن نورپردازی هوشمند توسط تلفن همراه تعریف نورپردازی هوشمند نورپردازی یک خانه فقط شامل روشنایی آن نمی شود انتخاب منبع نور، نحوه نورپردازی، میزان و شدت نور، موقعیت و مکان یابی نورپردازی از مواردی هستند که در طراحی اهمیت دارند. به طور کلی نتیجه هماهنگی ابزار و و […]

ادامه مطلب